Fordelerrør skal indbygges i skabe

Distribucijske jedinice i pumpne grupe

Vario ormarići

Distribucijske jedinice i regulatori integrirani u jednom ormariću

Uponor Vario ormarići omogućuju ugradnju razdjelnika, regulatora, mjerača topline i Push grupa. Jedinstvene komponente mogu se postaviti u malim područjima prema vašim individualnim potrebama. Vario ormarići su dostupni kao ugradbeni ili površinski. Prednja vrata se mogu odvojiti i opcionalno mogu se zaključati. Površinska verzija će biti isporučena bez stražnjeg poklopca (ali ako je potrebno, može se integrirati). Dubina ugradbene verzije može se podesiti, kao i visina prema potrebama podne konstrukcije. Rezultat je ormarić koji se točno uklapa u zadani prostor.