230V žični sobni upravljač

Regulacija sobne temperature

Uponor 230V žičani sobni regulator

Komfor uz minimalni trud

Uponor žičana pojedinačna kontrola sobne temperature 230 V sastoji se od nekoliko komponenti: sobni termostati T-23, T-24, T-25 i T-26, kao i upravljačka jedinica X-23 za ožičenje sobnih termostata i aktuatora TA 230 ili AR 230 u distribucijskom ormariću. Uponor ožičenje (plug&play) X-23 podržava vezu do 6 sobnih termostata i do 14 aktuatora. Time osiguravamo maksimalnu sigurnost u razvodnoj kutiji. Upravljačka jedinica može se proširiti tako da uključujemo dodatni pumpni modul. Integrirana logika pumpe s funkcijom zaštite osigurava sigurno i štedljivo djelovanje izravno priključene cirkulacijske pumpe.

žični 230V

Prednosti:

  • Potrebno je manje dijelova
  • Ugradnja na zid ili u ormarić razdjelnika
  • Plug & play žičane jedinice
  • Dostupan i pumpni modul
brosura

Uponor folder base flexiboard 230 v room control en 1089190

  • Informacije o sobnom regulatoru 230V s sklopkom za odabir kanala
  • Pojednostavljenje rada s Uponor Base Flexiboard
PDF 1.25MB