Ecoflex VIP Lambda value

Cijev visokih performansi

Nisko temperaturne distribucijske mreže

Ecoflex VIP - nova i revolucionarna predizolirana cijev iz Uponora

Nisko temperaturne distribucijske mreže s cijevima visokih performansi kao pokretačima energetske učinkovitosti

Budući da EU želi postati ugljično neutralna do 2050. godine i uz Pariški sporazum, čiji je cilj ograničiti globalni porast temperature na ispod 2°C, klimatski prihvatljiva i ugljično neutralna rješenja važne su točke fokusiranja u svim industrijama. Grijanje igra važnu ulogu na europskom putu prema ugljičnoj neutralnosti: Više od trećine emisija stakleničkih plinova u EU potječe od korištenja energije u zgradama. Uz centralno stvaranje topline, raspodjelu niskih temperatura i fleksibilnost u pogledu izvora energije, lokalne mreže grijanja koje su opremljene predizoliranim cijevima visokih performansi predstavljaju koristan pristup za grijanje koji je energetski učinkovitiji i održiviji.

Grijanje i hlađenje zgrada jedan je od glavnih doprinosa emisiji CO2 i ukupnoj potrošnji energije u Europskoj uniji. Lokalni razvod i sveukupna mreža distribucije grijanja nude brojne prednosti u pogledu energetske učinkovitosti zgrada i pogodnosti za stanovnike. Posebno su prikladni za urbana, gusto naseljena područja, a s obzirom na to da 74,3 % europskog stanovništva živi u gradovima, mreže distribucije grijanja nude obećavajuće rješenje. Međutim, samo oko 12 % građana EU-a - uglavnom u sjevernoj, srednjoj i istočnoj Europi - trenutno se koristi lokalnim razvodom i distribucijskom mrežom sustava grijanja. To je znatno ispod izvedivog tržišnog udjela za koji se procjenjuje da iznosi između 60 i 80 % tržišta toplinske energije u raznim zemljama. Za usporedbu, lokalni razvod i distribucijske mreže grijanja pokrivaju više od 50 % potražnje za grijanjem u skandinavskim i baltičkim zemljama. Naprotiv, najveća prilika za rast mreže uglavnom je u zemljama srednje i jugozapadne Europe. Slijedom toga, gradske i lokalne mreže grijanja nude velik, ali neiskorišten potencijal za poboljšanje klime i energetskih karakteristika europskih zajednica, posebno kada rade na niskim temperaturama.